Telefon: +420 461 311 669
Mobil:    +420 731 449 209
Mobil:    +420 733 539 564 kabinet 2.stupně

Školní družina:
Hana Zmeškalová:  +420 734 392 469
Eva   Krušinová:       +420 734 392 470

E-mail:                    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka: 6giv2cp

Kdy: pátek 26. 10. 2018
Doba: 7:00 - 7:45 a 14:30 - 15:30
Místo:   
školní dvůr (přístup z ulice Gorazdova)
Co: papír, karton.
hliník - zmačkané plechovky, AL obal, víčka,...
baterie

 

 

 RNDr. Alena Purketová
Koordinátor EVVO

 

 

 

 

 

 

Příroda na podzim je kouzelná. Kolem je spousta barev, tvarů, přírodnin, ze kterých se dají vyrobit zajímavé a pěkné věci.
My jsme zkusili spojit své síly a fantazii a z přírodnin vytvořit něco, co potěší oko, ale bude i užitečné. Vyšel nám z toho krásný podzimní svícen.
Obyčejný pařez, sušená levandule, kaštany, ořechy, ulity, břečťan, klasy obilí a paráda je na světě.
Až budete v přírodě, uvidíte tam mnoho krásného. Doneste si kousek přírody i domů.
Že se nám velice povedl?

Děti z 2. oddělení školní družiny

 

V pátek 12. 10. 2018 se žáci 1. - 5. třídy zúčastnili atletického čtyřboje na hřišti vojenského gymnázia.
Všichni bojovali o co nejlepší výkony a za jejich nasazení jim patří velký dík.  

Výsledky nejlepších soutěžících najdete zde:

- výsledky po třídách
- celkové výsledky

Kompletní výsledky všech žáků naleznete na nástěnce u jazykové učebny.

Mgr. Eva Šařecová

Ve čtvrtek 4. 10. 2018 jsme se vydali s celou třídou na Srnčí, abychom tam absolvovali dvoudenní sebepoznávací program Na pohodu, který umožňuje vzájemné poznávání v kolektivu a zlepšení jeho soudržnosti.

Počasí nám přálo a cesta nám pěkně uběhla. Ubytovaní jsme byli v budově, protože už je v noci chladno, a čekali jsme na příjezd našich lektorek, které s námi hned zahájily program. Pracovali jsme hodně ve skupinách, lépe se poznávali a tvořili. Díky krásnému počasí jsme měli nejen mnoho aktivit v jídelně, kde jsme si vytvořili debatní kruh, ale i venku, kde jsme se učili spolu mluvit a spolupracovat.

V lese jsme vytvořili domečky, k nimž jsme i vymýšleli příběhy, přenášeli jsme „miny“, skákali „minovým polem“, bavili jsme se o tom, co máme rádi a co ne a dělali jsme spoustu dalších zajímavých věcí.

Mezi jednotlivými bloky programu jsme měli báječné jídlo, které nám všem moc chutnalo, všichni se o nás báječně starali a byli na nás moc milí.

Celý program se nám velmi líbil, naučili jsme se hodně o sobě i o jiných a těšíme se na pokračování s lektorkou Martinou, tentokrát při setkáních ve škole.

Mgr. Hana Řebíčková

Protože bazén v Moravské Třebové je stále uzavřen, probíhá plavecký výcvik žáků 4. a 3. třídy na krásném plaveckém bazéně v Mohelnici. Obě třídy jezdí najednou autobusem. Děti jsou rozděleny podle úrovně do čtyř družstev, ve kterých procvičují různé plavecké dovednosti, při kterých děti využívají velké množství nejrůznějších plaveckých pomůcek. Již po první hodině nebylo jediné dítě, které by se bálo vody.  Bazén nabízí také mnoho doplňkových aktivit, jako je pára, malý bazének s klouzačkou a vířivka, které děti využívají. Všechny děti se na plavecký výcvik velice těší a to je to hlavní.

Za učitele TV Mgr. Vladimíra Machačová

12. září organizovala naše škola obvodní kolo přespolního běhu, které se uskutečnilo tradičně na Křížovém vrchu. Soutěžilo se ve všech věkových kategoriích, od první do deváté třídy. Naše děti obsadily v kategorii 1. a 2. tříd všechna přední místa. V kategorii 4. tříd zvítězil Jindřich Vyroubal a druhý byl Adam Holub. V kategorii 5. tříd dívek byla Natálie Musilová druhá a Alžběta Nováčková třetí. V kategorii chlapců byl Adam Svozil třetí.

Do okresního kola v Poličce, které se konalo 21. září, postoupilo celkem 5 dětí. Za nádherného slunečného počasí se naše děti neztratily. Adam Svozil byl sedmý, Natálka Musilová osmá, Adam Holub desátý, Bětka Nováčková jedenáctá a Jindra Vyroubal dvanáctý.  

Všem účastníkům děkujeme za bojovnost a skvělou reprezentaci školy.

 

Za učitele TV Mgr. Vladimíra Machačová

Letos, stejně, jako poslední roky jsme se u nás ve škole zapojili do oslavy Evropského dne jazyků, který na  den 26. 9. vyhlásila Evropská Rada v roce 2001.

Už během předchozích týdnů jsme si připomínali tento významný den a zapojovali různé aktivity a hry týkající se cizích jazyků a Evropy a připravovali jsme různé projekty.

Hlavní náplň oslav proběhla ve středu 26. 9. Řešili jsme různé kvízy a úkoly týkající se užití jiných jazyků než angličtiny a němčiny, které se u nás žáci učí. Hráli jsme hry na rozšíření slovní zásoby, pexeso s azbukou i latinkou, poznávali jsme jazyky Evropy ale i jiných světadílů, zkoušeli jsme si jazykolamy a přísloví, poznávali jsme rozdíly ve znakové řeči různých států a povídali si o cizích zemích.

Mgr. Hana Řebíčková

Šikana je jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit, ponižovat nebo zastrašovat jiného člověka či skupinu lidíMůže mít různé formy a její následky na duševní a tělesné zdraví mohou být vážné a celoživotní. Podle průzkumů má s šikanou zkušenost až 40 % školou povinných dětí, je tedy třeba o ní s dětmi otevřeně mluvit. Je omyl domnívat se, že šikana se týká jen agresora a oběti. Ve většině případů o šikaně ví celý kolektiv a s ním je i potřeba pracovat.

V dnešní době existuje řada méně i více povedených preventivních programů, které se touto problematikou zabývají. K těm nejlepším patří bezesporu program Zvol si život společnosti ACET ČR, z. s. Proto si velice vážíme toho, že na pozvání Bc. Hany Navrátilové, koordinátorky prevence kriminality Městského úřadu Moravská Třebová, zavítal do naší školy ředitel a lektor této společnosti, Mgr. František Krampota. V dvouhodinových blocích nazvaných Bolest jménem šikana a Netolismus  měli žáci 5. – 9. třídy možnost diskutovat např. o tom, co je a co není šikana, kdo je nejčastější obětí šikany, proč se někdo stane agresorem a jak se šikaně účinně bránit.  To, že se jedná o téma, které děti oslovilo, bylo zřejmé z toho, že řada z nich měla potřebu o šikaně hovořit i po skončení interaktivního programu.

Mgr. Eva Pallová

 

    Naše škola je školou udržitelného rozvoje a ekologickou školou Pardubického kraje

              

 

 

 

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com